streha pasivne hiše 

  
  st-01    
   

V kolikor želimo vgraditi v streho bistveno večjo debelino izolacije kot je debelina strešne konstrukcije priporočamo, da se špirovci s strani podaljšajo s pasom OSB plošče. S tem zmanjšamo učinek toplotnega mostu, saj ima les slabšo toplotno prevodnost kot izolacija. Na spodnji rob OSB plošče pritrdimo leseno letev v katero pritrdimo OSB ploščo, ki nam služi kot parna ovira in hkrati podlaga za gips ploščo. Stike zrakotesno zalepimo z AIRSTOP lepilnim trakom. Na sredini vsakega prekata naredimo cca. 30 cm pod vrhom luknjo fi 12 cm za vpihovanje Trendisol izolacije.

 
  TOPLOTNA PREHODNOST:
U=0,10 W/m2K 
  *OPCIJA:
Agepan THD 8cm
Trendisol 30cm

U=0,11 W/m2K 
   
 FAZNI ZAMIK:
Fz=18,5 ur
  *OPCIJA:Agepan THD 8cm
Trendisol 30cm
 

Fz=24,2 ur
  
 
  SESTAVA:

1 - kritina
2 - letve kritine
3 - letve za zračni kanal
4 - plošče External link opens in new tab or windowAGEPAN DWD  sek. kritina
5 - top. izolacija External link opens in new tab or windowTRENDISOL   
6 - External link opens in new tab or windowOSB plošče  parna ovira
7 - mavčnokartonska obloga
  External link opens in new tab or window 

A - External link opens in new tab or windowKVH nosilna konstrukcija
B - OSB podkonstukcija z letvijo
C - External link opens in new tab or windowAIRSTOP lepilni trak

  
1.6 cm
40 cm
1.5 cm
1.5 cm


 

  
 

  streha nizkoenergijske hiše 

  
  st-02    
   

Pod špirovci izvedemo spuščen strop na kovinski podkonstrukciji, na katero s spodnje strani prilepimo EKO NATUR parno oviro. Stike folije zrakotesno zalepimo z AIRSTOP lepilnim trakom. V kolikor nimamo dovolj prostora za večjo debelino toplotne izolacije, na zgornjo stran špirovcev vgradimo debelejšo AGEPAN ploščo.  


  TOPLOTNA PREHODNOST:
U=0,15 W/m2K 
  *OPCIJA:
Agepan THD 8cm
Trendisol 27cm

U=0,125 W/m2K 
   
 FAZNI ZAMIK:
Fz=13,4 ur
  *OPCIJA:Agepan THD 8cm
Trendisol 27cm
 

Fz=16,3 ur
  
 
  SESTAVA:

1 - kritina
2 - letve kritine
3 - letve za zračni kanal
4 - plošče External link opens in new tab or windowAGEPAN THD  sek. kritina
5 - top. izolacija External link opens in new tab or windowTRENDISOL   
6 - parna ovira External link opens in new tab or windowEKO NATUR 
7 - mavčnokartonska obloga
  External link opens in new tab or window 

A - External link opens in new tab or windowKVH nosilna konstrukcija
B - kovinska podkonstrukcija
C - External link opens in new tab or windowAIRSTOP lepilni trak

  
6 cm
23 cm

1.5 cm


 

  
 

  betonska streha v naklonu 

  
  st-03    
   

Da bi izolirali betonsko ploščo brez lesene konstrukcije in toplotnih mostov, vgradimo AGEPAN THD plošče stikoma direktno na betonsko podlago. Za boljšo toplotno zaščito lahko vgradimo AGEPAN plošče tudi v več slojih. S tem dobimo odlično zaščito pred poletno vročino, saj se fazni zamik prehoda toplote bistveno podaljša. V kolikor je naklon strehe večji od 16 stopinj, Agepan plošč ni potrebno prekrivati s folijo. Letve za zračni kanal pritrdimo skozi AGEPAN v betonsko ploščo.  


  TOPLOTNA PREHODNOST:
U=0,27 W/m2K 
  *OPCIJA:
Agepan THD 12cm
U=0,35 W/m2K 
   
 FAZNI ZAMIK:
Fz=15,6 ur
  *OPCIJA:Agepan THD 12cm  
Fz=12,6 ur
  
 
  SESTAVA:

1 - kritina
2 - letve kritine
3 - letve za zračni kanal
4 - plošče External link opens in new tab or windowAGEPAN THD  sek. kritina
5 - betonska konstrukcija   
  External link opens in new tab or window 


  
16 cm
15 cm 

  
 

  RAVNA, ZELENA STREHA 

  
  st-08    
   

Ravna streha z ozelenitvijo se deli na dva segmenta, ločena s prezračevanim slojem. Zgornji sel strehe iznad rezračevanjega kanala se izdela iz varjene hidroizolacijske folije, položene na OSB plošče. Hidroizolacija predstavlja parno zaporo, zato je pred folijo obvezno priskrbeti prezračevan sloj za odvod vodne pare. Hidroizolacijo se iz zgornje strani ustrezno zaščiti pred zasaditvenimi sloji. Nad zaščito se vgradi filc za filtriranje vode iz zemljine. Rastni substrat iznad filca se določi glede na tip zasajenega rastlinja. Spodnji del ravne strehe (sloji izpod prezračevanega kanala), je praktično enak kot pri strehi pasivne hiše - ST-01, le
da sloji niso v naklonu.


  TOPLOTNA PREHODNOST:
U=(ND) W/m2K 
  *OPCIJA:
Agepan THD 8cm
U=(ND) W/m2K 
   
 FAZNI ZAMIK:
Fz=(ND) ur
  *OPCIJA:Agepan THD 8cm  
Fz=(ND) ur
  
 
  SESTAVA:

1 - ozelenitev
2 - rastni substrat
3 - filc
4 - zaščita hidroizolacije
5 - SIKA folija
6 - External link opens in new tab or windowAgepan OSB plošče
7 - letve prezračevanja
8 - External link opens in new tab or windowAgepan THD plošče
9 - External link opens in new tab or windowTrendisol toplotna izolacija
10 - External link opens in new tab or windowAgepan OSB plošče
11 - mavčnokartonske plošče

A - External link opens in new tab or windowKVH nosilna konstrukcija
B - OSB podkonstukcija z letvijo
C - External link opens in new tab or windowAIRSTOP lepilni trak
  


1,8 cm
8/5cm
6 cm
34 cm
1,8 cm
1,5 cm 

  
 

  prenova stare strehe od znotraj  

  
  st-04    
   

V primeru, da streha še nima vgrajene sekundarne kritine se folija (priporočamo Omega 180) vgradi s spodnje strani okoli špirovcev in se na obeh straneh špirovca pritrdi z letvijo pod vrhom špirovca. Tako ustvarimo prostor za zračni kanal. Na sredini med dvema špirovcema pritrdimo dodatno letev, ki folijo tišči proti izolaciji. S tem ustvarimo zračni kanal in preprečimo, da bi se folija pri vpihovanju izolacije izbočila. Ostale detajle izvedemo enako kot pri strehi nizko energijske hiše.


  TOPLOTNA PREHODNOST:
U=0,15 W/m2K 
  *OPCIJA:
Trendisol 22cm
U=0,2 W/m2K 
   
 FAZNI ZAMIK:
Fz=10,7 ur
  *OPCIJA:Trendisol 22cm  
Fz=8,6 ur
  
 
  SESTAVA:

1 - kritina
2 - letve kritine
3 - sek. kritina External link opens in new tab or windowOMEGA 180
4 - top. izolacija External link opens in new tab or windowTRENDISOL
5 - parna ovira External link opens in new tab or windowEKO NATUR
6 - mavčnokartonska obloga    
  External link opens in new tab or window 

A - dodatne lesene letve za zračni sloj
B - kovinska podkonstrukcija
C - External link opens in new tab or windowAIRSTOP lepilni trak
D - pritrdilne letve sek. kritine
   
28 cm

1.5 cm 

 

  prenova stare strehe od zunaj  

  
  st-05    
   

V kolikor je strop v mansardi že izdelan in ni stvar prenove, se priporoča, da se pri menjavi kritine zamenja tudi stara, dotrajana toplotna izolacija. Pri tem je potrebno na novo namestiti tudi parno oviro (priporočamo FH Vlies folijo). Stike folije polepimo z AIRSTOP lepilnim trakom. V kolikor špirovci ne omogočajo vgradnje zadostne debeline toplotne izolacije se jih poviša z dodatnimi letvami. Druga možnost je vgradnja debelejše AGEPAN plošče direktno na zgornjo stran špirovcev.

 
  TOPLOTNA PREHODNOST:
U=0,15 W/m2K 
  *OPCIJA:
AGEPAN THD 8cm Trendisol 16cm
U=0,2 W/m2K 
   
 FAZNI ZAMIK:
Fz=13,7 ur
  *OPCIJA:AGEPAN THD 8cm Trendisol 16cm   
Fz=12,7 ur
  
 
  SESTAVA:

1 - kritina
2 - letve kritine
3 - letve zračnega kanala
4 - sek. kritina  External link opens in new tab or windowAGEPAN THD
5 - top. izolacija External link opens in new tab or windowTRENDISOL
6 - parna ovira External link opens in new tab or windowFH-VLIES
7 - obstoječ strop    
  External link opens in new tab or window 

A - letev za nadvišanje (povečanje
     izolacije)
B - External link opens in new tab or windowAIRSTOP lepilni trak
   
6 cm
23 cm 

 

  izolacija obstoječe strehe na   

 

  notranji strani

  st-06    
   

V primeru, ko je v strehi premalo toplotne izolacije in nimamo namena posegati v obstoječe sloje strehe, lahko na strop iz notranje strani pritrdimo AGEPAN THD plošče, preko katere položimo parno zaporo AIRSTOP VAP. Stike zrakotesno zalepimo z AIRSTOP trakom. Strop zaključimo z gips ploščami, ki jih v Agepan THD plošče pritrjujemo z vijaki ali s sponkami.


 
  TOPLOTNA PREHODNOST:
U=0,188 W/m2K 
  *OPCIJA:
AGEPAN THD 8cm
Obst 16cm

U=0,2 W/m2K 
   
 FAZNI ZAMIK:
Fz=11,8 ur
  *OPCIJA:AGEPAN THD 8cm Trendisol 16cm   
Fz=12,7 ur
  
 
  SESTAVA:

1 - kritina
2 - letve kritine
3 - strešna lepenka
4 - obstoječa toplotna izolacija
5 - obstoječa parna zapota
6 - obstoječ strop
7 - top. izolacija  External link opens in new tab or windowAGEPAN THD
8 - parna ovira External link opens in new tab or windowAIRSTOP VAP
9 - mavčnokartomska obloga  
  External link opens in new tab or window 
A - External link opens in new tab or windowAIRSTOP lepilni trak
   
16 cm


8 cm

1.5 cm

 


 

  prenova stare strehe z obstoječo 

 

  izolacijo in agepan sek. kritino

  st-07    
   

V kolikor se pri prekrivanju strehe obstoječa toplotna izolacija ne bo menjala, se priporoča, da se namesto desk in folije za sekundarno kritino uporabi Agepan THD plošča. S tem se fazni zamik prehoda toplote bistveno izboljša, poleg tega se zmanjšajo toplotne izgube, kar pomeni manjšo porabo energije za ogrevanje in hlajenje.


  TOPLOTNA PREHODNOST:
U=0,19 W/m2K 
  *OPCIJA:
AGEPAN THD 8cm
Obst. izolacija 14cm

U=0,207 W/m2K 
   
 FAZNI ZAMIK:
Fz=11 ur
  *OPCIJA:AGEPAN THD 8cm
Obst. izolacija 14cm
 

Fz=10,5 ur
  
 
  SESTAVA:

1 - kritina
2 - letve kritine
3 - letve zračnega kanala
4 - sek. kritina  External link opens in new tab or windowAGEPAN THD
5 - obstoječa top. izolacija
6 - obstoječa parna ovira
7 - obstoječ strop