Gradnja hiše je enostavna v kolikor imamo pred pričetkom gradnje razdelane vse detajle in razjasnjene vse želje, ki so vezane na kasnejše opremljanje hiše s pohištvom, razsvetljavo in sanitarno opremo. Sama gradnja tako poteka hitro in brez nepotrebnih zapletov.

V podjetju Natura produkt vam s pomočjo arhitekta svetujemo pri načrtovanju vaše hiše. V kolikor se boste odločili za gradnjo z našimi materiali (oglejte si razlike med tehnologijami) vam v sodelovanju z arhitektom, uredimo vse potrebno za gradbeno dovoljenje. V primeru odločitve za gradnjo pasivne hiše vam bomo pomagali pri vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev na Eko skladu in vam posredovali vse potrebne detajle za PZI projekt.

Samograditelejem izdelamo delavniške načrte, svetujemo pri izvedbi, vršimo nadzor nad gradnjo ali pomagamo pri izvajanju posameznih del. Če potrebujete projekt statike, strojnih ali elektro inštalacij vam naredimo tudi te projekte po konkurenčnih cenah.

 


Natančni načrti so osnova za pripravo na razrez lesenih konstrukcijskih elementov, kasneje pa omogočajo natančno izvedbo ostalih materialov. Kvaliteta hiše se najbolje pokaže v detajlih, ki so laikom skriti, vendar močno vplivajo na kasnejše stroške vzdrževanja.

Hiše z nizkim ogljičnim odtisom stremijo k temu, da vsak vgrajen material predstavlja kar se da majhno breme za okolje skozi njegovo proizvodnjo, vgradnjo in uporabo.  
OSB plošče opravljajo tudi funkcijo parne ovire zato jo je potrebno zatesniti z lepilnimi trakovi. Zrakotesnost hiše jamči njeno obstojnost   in energetsko učinkovitost.
Celulozna izolacija je zmlet časopisni papir, obdelan z borovo soljo, ki omogoča negorljivost in preprečuje nastanek plesni ali naselitev živali (mrčes, glodalci, ipd.)


Ob nepravilni vgradnji materialov lahko pride v konstrukcijo tudi do tisočkrat več vodne pare,
kot se jo predvidi ob predpostavki, da bo
gradnja zagotavljala tesnost. Kondenzacija presežka vlage pripelje do pretiranega močenja izolacijskega sloja. Pomembno je da se v fazi projektiranja predvidi uporabo ustreznih materialov, njihovo vgradnjo pa je potrebno
preveriti s testom zrakotesnosti!

Glavna grožnja trajnosti lesene hiše je netesnost, zaradi katere prihaja do nekontroliranega vdora vodne pare v konstrukcijo. Tesnost se preverja s testom
zrakotesnosti - Blower door test.


 KAKO POTEKA GRADNJA
Na podlagi načrtov vam leseno konstrukcijo v posebnem programu izrišemo za razrez na CNC stroju. S tem lesena konstrukcija ni več tesarski, temveč "mizarski" izdelek. Vsak kos lesa ima svojo številko, zato je montaža hitra in enostavna, saj se lesena konstrukcija zlaga po vnaprej določenem  načrtu.

Pri gradnji uporabljamo le lepljen les. Samograditeljem konstrukcijo dobavimo skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim materialom ter načrti za izvedbo. Les, ki ga dobavljamo je izdelan v skladu z normativi stroke  za kar ima pridobljene tudi vse potrebne certifikate.  Za razliko od zračno suhega lesa, certificiranega lesa ni potrebno dodatno barvati z insekticidnimi premazi.


UPORABLJAJTE NARAVNE MATERIALE

Leseno konstrukcijo z zunanje strani zapremo z lesnovlakneno ploščo. Nje prednost je poleg majhnega ogljičnega odtisa tudi b tem, da je nekajkrat bolj paroprepustna od stiroporja in ima boljši fazni zamik prehoda toplote. Kot končni sloj se izvede paroprestni fasadni omet ali lesena prezračevana fasada iz macesna. Med leseno konstrukcijo vgradimo celulozno izolacijo, ki se ne poseda, izognemo pa se tudi špranjam, ki lahko nastanejo pri vgradnji izolacij v ploščah.

Na notranjo stran lesene konstrukcije vgradimo OSB plošče. Po standardu se vgrajujejo OSB/3 plošče, ki imajo dve funkciji. Kot prvo pomagajo pri zavetrovanju skeletne konstrukcije, kot drugo pa delujejo kot parna ovira. Če želimo statično močnejše OSB plošče (v primeru, da konstrukcija sama po sebi ni dovolj močna ali dovolj zavetrovana) se uporabi OSB/4 plošče. Katere plošče so primerne je odločitev statika. Stike OSB plošč zrakotesno zalepimo s kvalitetnim lepilnim trakom.

Zrakotesnot ne pomeni, da se boste v hiši zadušili temveč, da so  materiali vgrajeni stikoma v enem kosu, kot je bilo predvideno z izračunom gradbene fizike. S tem preprečimo, da bi v toplotno izolacijo prehajala vodna para v nenadzorovanih količinah. Posledica je prekomerno navlaževanje izolacije in lesene konstrukcije, kar lahko privede tudi do tega, da začne izolacija plesneti, lesena konstrukcija pa propadati.

Izbira toplotne izolacije, ki jo vgradimo med leseno konstrukcijo je zato še kako pomembna. Steklena in kamena volna nista sposobni sprejeti in oddati vodne pare v tolikšni meri kot naravni izolacijski materiali, zato presežek vlage prevzema lesena konstrukcija. Ta se po nepotrebnem dodatno vlaži. Z uporabo naravnih izolacijskih materialov se vodna para porazdeli na vse materiale, kar je velika prednost. Pri vgradnji izolacij v ploščah moramo paziti, da se izolacija tesno prilega na vse ostale materiale. Reže med ploščami izolacije ali neprileganje na OSB ploščo, leseno konstrukcijo ali lesnovlakneno ploščo lahko privede do konvekcije, ki povzroča dodatno kondenzacijo. Nastanejo lahko celo toplotni mostovi, ki povečujejo toplotne izgube, hkrati pa povzročajo nastanek plesni, ipd. V izogib temu se vse bolj uveljavlja vpihovanje toplotne izolacije, saj se tako izolacija prilagodi prostoru. Vgrajena izolacija dobi obliko plošče, ki se tesno prilega vsem neravninam. Strah, da izolacija ne bo vgrajena kvalitetno je odveč v kolikor delo izvaja usposobljen izvajalec s potrdilom proizvajalca izolacije. Med izolacijami, ki se vpihujejo so najbolj znana lesna vlakna in celuloza. Ker so lesna vlakna manjša od vlaken celuloze je delo pri vpihovanju lesnih vlaken počasnejše, hkrati pa moramo imeti za vpihovanje lesnih vlaken močnejši stroj in trofazno elektriko, kar pri celulozi ni potrebno. Prednost celulozne izolacije je v tem, da njena vgradnja ni tako zahtevna kot pri lesnih vlaknih, poleg tega pa celulozna izolacija med vsemi izolacijskimi materiali lahko sprejme največ vodne pare. Deluje podobno kot če moki dodajamo vodo in nastane testo, torej vsrka lahko velike količine vodne pare brez večjih posledic, saj se izredno hitro tudi suši.

Pri izbiri toplotne izolacije moramo biti pozorni na njeno težo oz. maso. Lahke izolacije imajo boljšo toplotno prevodnost, saj vsebujejo manj materiala in več zraka. Vendar z majhno maso izgubljamo na toplotni stabilnosti stavbe, saj je fazni zamik prehoda toplote hitrejši, kot pri materialih z večjo maso. Optimalna rešitev je kombinacija različnih izolacijskih materialov (lahkih in težkih). Tako preprečimo, da bi se lesena hiša pozimi prehitro ohladila, poleti pa pregrevala.

Pri izbiri izolacij, ki se vpihujejo pa moramo paziti tudi na količino (težo) porabljenega materiala, saj moramo pri nekaterih izolacijah vgraditi tudi 20-30% več materiala, da preprečimo posedanje. Zato svetujemo, da pridobite pisna zagotovila proizvajalcev, kolikšna masa materiala je primerna glede na debelino in naklon strehe ali stene.

INŠTALACIJSKI KANAL

Marsikdo se sprašuje ali ga potrebuje ali ne. Pri gradnji dobrih nizko energijskih ali pasivnih hiš je zelo dobrodošel, saj brez njega težko dosežemo zrakotesnost. Smisel inštalacijskega kanala je v tem, da se zrakotesna ravnina doseže v sloju pred njim. Praviloma je to OSB plošča ali folija, katere stiki so zrakotesno zalepljeni. Izolacija inštalacijskega kanala se lahko izvede z mehko izolacijo v ploščah, ki se vstavi med dodatno podkonstrukcijo ali pa s trdimi lesnovlaknenimi ploščami, ki se vgradijo po celotni površini stene. Utore za inštalacije se zelo enostavno izreže z orodjem za les. Prednost takšne izvedbe pa je predvsem v hitrosti in brez letev za podkonstrukcijo, kar gradnjo poceni, kljub temu, da so trde lesnovlaknene plošče nekoliko dražje od mehkejših. Ker nimamo podkonstrukcije, gips plošče vijačimo kar v lesnovlakneno ploščo. Če želimo lahko lesno vlaknene plošče tudi omečemo z notranjimi ometi ali izvedemo glinene omete. Prednost takšnega načina je tudi v tem, da stene ne donijo.

V inštalacijski kanal lahko izolacije tudi vpihamo vendar je v tem primeru priporočena debelina izolacije vsaj 10 cm.

ZDRAVJE JE NA PRVEM MESTU
Ko se odločate glede gradnje vaše hiše je dobro razmisliti tudi o tem v kako zdravi hiši boste živeli, kako kvalitetno bo grajena, koliko energije boste porabili in verjamemo, da razmišljate o tem, koliko energije porabijo, ko proizvajajo gradbene materiale s katerimi boste gradili, kajti to, da se pri vas doma morda ne bo kadilo iz dimnika, ker ga ne boste potrebovali, še ne pomeni, da se ne kadi nekje drugje.

Zato razmislite danes, da vam ne bo žal jutri! 

 Konstrukcija skeletne hiše sestavljena iz sušenega, lepljenega lesa.Spajanje konstrukcije z lesnimi zvezami.  Skeletna gradnja omogoča temeljit nadzor nad kvaliteto izvedbe in materiala.
Vgradnja lesno vlaknenih plošč omogoča nanos fasadnega ometa.
Kvalitetno izvedena parna ovira bistveno vpliva na trajnost objekta.

Vpihovanje izolacije omogoča vgradnjo izolacije v enem kosu, ki se tesno prilega vsem neravninam ter nepravilnim oblikam, ki jih je veliko pri vsaki hiši.Inštalacijski kanal se lahko izvede tudi brez letev oz. podkonstrukcije saj se Agepan THD STD plošče vgradijo stikoma, vanje pa se brez težav vijači gips plošča. Inštalacije se izvedejo tako, da se vrezkajo v Agepan THD STD ploščo.

 Preberi več o razlikah med hišami
glede na tehnologijo gradnje ...