AGEPAN - NAVODILO ZA VGRADNJO V STREHOPOMEMBNO PRI VGRADNJI AGEPAN PLOŠČ
(velja za strehe):
 

     

Agepan DWD

 plošče se začne polagati spodaj (kap strehe) od leve proti desni ali obratno. Pero je obrnjeno gor, utor pa dol (glej sliko). Pero in utor sta narejena nesimetrično zato, da voda ne more zatekati. Napis je spodaj (vidimo ga če gledamo iz hiše proti strehi).

 

Agepan UDP

 plošče so lahko obrnjene kakorkoli saj je pero in utor simetričen.

 

Agepan THD

 plošče so obrnjene tako da napis vidimo od zgoraj (s strehe).
 V vsaki paleti je priloženo navodilo s slikami, ki kaže kako morajo biti plošče obrnjene.  

 

  External link opens in new tab or windowGlej navodila proizvajalca!


                
       
 

PAROPREPUTNOSTAGEPAN plošč ne smemo prekriti z materiali, ki slabo prepuščajo vodno paro, saj so plošče visoko paroprepustne.


V primeru, da toplotno izolacijo vgrajujemo direktno pod AGEPAN ploščo je potrebno toplotno izolacijo vgraditi stikoma z Agepan ploščo.


Tako vodna para prehaja iz materiala na material. V primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov se vodna para porazdeli na vse materiale.


S tem preprečimo nastanek kondenznega sloja, ki je običajen pri vgradnji anorganskih izolacijskih materialov.


Plošče je potrebno pred vgradnjo razpakirati in aklimatizirati glede na vremenske razmere.


Stike plošč je potrebno zamikati minimalno 30cm!Plošče so lahko v idealnih vremenskih pogojih nepokrite do 8 tednov. V primeru povečane vlažnosti odsvetujemo montažo in hojo po ploščah.


Največja dovoljena osna razdalja med špirovci je:

Agepan UDP deb. 22 mm  - 85 cm

Agepan UDP deb. 25 mm  - 90 cm

Agepan THD deb. 40 mm  - 90 cm

Agepan UDP deb. 32 mm  - 100 cm

Agepan DWD deb. 16 mm - 100 cm

Agepan THD deb. 60mm - 100 cm

Agepan THD deb. 80mm - 110 cm


Pohodne plošče (85 kg) so samo Agepan DWD deb. 16 mm in Agepan THD deb. 60 in 80 mm (primerno suhe)!
 

PRITRJEVANJE


Plošče se pritrjujejo z vijaki, skobami ali žeblji.Pritrdilni material mora biti vsaj 3 cm daljši od debeline plošče. Pritrjevanje se izvede min. 3 cm od roba plošče. Pri normalnih pogojih se plošče v špirovec pritrjujejo na razdalji 15 cm. Med ploščami in kritino se izvede prezračevalni kanal višine 5 cm. Letve za zračni kanal se pritrjujejo po navodilu proizvajalca strehe. Z vgradnjo AGEPAN plošč varčujemo tudi pri debelini letev za zračni kanal, zato odprite External link opens in new tab or windowtabelo in poglejte kakšna debelina letev ustreza tipu Agepan plošče.

 


Obrezane stike plošč v žlotah in ob dimniku prelepimo z Butyl tesnilnim trakom, ki se ne pretrga in omogoča 300% raztezek, kar je pomembno pri raztezanju (dihanju) strešne konstrukcije.  
BUTYL trak se lepi le na suho in čisto površino pri temperaturah višjih od +5 C. Priporočamo da se podlaga predhodno premaže z PRIMER 6300. Stiki v žlotah ali slemeni se lahko prekrijejo tudi s paroprepustno foljo vendar tako, da se onemogoči zatekanje vode.

 

 

  
      
 

OBDELAVA SLEMENA


V slemenu se plošče stikujejo le v primeru kadar je toplotna izolacija vgrajena do špice oz. slemena (topla streha). V kolikor se toplotna izolacija konča nižje (npr. na škarjah) je potrebno v slemenu narediti odprtino, da se vlaga lahko odzračuje (hladna streha). To naredimo tako, da Agepan plošče končamo 5 do 7 cm pred vrhom.


V kolikor slemenjak ne zagotavlja varnosti pred vdorom vode ali snega se lahko sleme prekrije z paroprepustno folijo. Le ta se vgradi nad letvami za zračni kanal.

 

Hladni del strehe (del med toplotno izolacijo in slemenom) je potrebno prezračevati, zato izvedemo na fasadi odprtine (okna ali line z rešetkami oz. mrežo, ki ščiti pred vdorom insektov) in sicer na obeh straneh hiše.

 
  
 


obdelava napušča  


Napušč strehe obdelamo z lesenim opažem v kolikor bo napuš viden. V tem primeru preko opaža položimo paroprepustno folijo, ki jo vstavimo pod Agepan plošče cca. 10 do 15 cm. Stik s spodnje strani zalepimo z lepilnim trakom G-586. Tako morebitna voda odteka iz Agepan plošč na folijo.  Pri vgradnji UDP ali THD plošč, ki so debelejše od opaža je potrebno v predelu opaža špirovce odebeliti ("natoplati" dodaten les).

 

Ker so Agepan plošče iz lesa so sposobne zračno vlago sprejemati in oddajati, zato je potrebno Agepan plošče pred vgradnjo aklimatizirati. To pomeni, da se plošče vsaj 24 ur pred vgradnjo razpakira, da se navzamejo zračne vlage. S tem se lahko deloma ali popolnoma prepreči zvijanje plošč, kar pa je bolj vizualni kot funkcionalni problem, saj plošče tudi, če se zaradi raztezkov zvijejo, še vedno tesnijo in s tem opravljajo svojo funkcijo.

 

Zvijanje plošč lahko deloma ali v celoti preprečimo tudi s tem, da se na vsakih 8 m naredi diletacijska fuga, ki se zalepi z Butyl trakom. V napušču oz. tam kjer se plošča konča priporočamo vgradnjo lesene letve na katero pritrdimo ploščo in ji s tem onemogočamo krivljenje.

 

V kolikor bo napušč s spodnje strani zaprt npr. z gips ploščami ipd. lahko namesto opaža  položimo Agepan plošče tudi v predelu napušča. V tem primeru zadnjo ploščo pritrdimo na leseno letev, ki jo vgradimo prečno med špirovce. S tem preprečimo morebitno zvijanje Agepan DWD plošče, hkrati pa si naredimo tudi podložno letev v katero pritrdimo spodnji rob mrežice za insekte. Letev nam bo prišla prav tudi kasneje, ko bomo s čela zapirali napušč.

 

 

STREŠNA OKNA


Pri vgradnji strešnih oken, Agepan položimo po celi površini strehe in naknadno izrežemo odprtine za okna (razen pri večjih površinah oken). Nad in pod strešnim oknom prečno med oba špirovca pod Agepan ploščo vgradimo leseno letev cca. 10 do 20 cm stran od roba plošče. Odmik je odvisen od naklona gips plošče predvsem v predelu nad oknom. Letev vgradimo zato, da vanjo pritrdimo Agepan ploščo, hkrati pa nam lahko služi še za pritrditev profila, ki odvaja morebitno vodo.
Nazaj na vrh