TRENDISOL - NAVODILO ZA IZVEDBO

 

Trendisol celulozna izolacija se lahko vgrajuje v pod, streho ali steno. Proizvajalec  jamči, da se izolacija dolgoročno ne bo posedla v kolikor bo vgrajena skladno z navodili in normativi. Iz spodnje tabele lahko ugotovimo kakšno težo izolacije je potrebno vgraditi glede na naklon in debelino.

Tabela za izračun potrebne gostote materiala. Velja samo za Trendisol izolacijo!
 
 
tip\deb. izolacije
do 16cm17 do 22cm23 do 28cm29 do 34cm35 do 40cm
odprto vpihovanje
v strop
30kg
(2.40 vreč)
32kg
(2.56 vreč)
34kg
(2.72 vreč)
36kg
(2.88 vreč)
38kg
(3.04 vreč)
vmesni strop,
vmesna tla
40kg
(3.20 vreč)
42kg
(3.36 vreč)
44kg
(3.52 vreč)
46kg
(3.68 vreč)
50kg
(4.00 vreč)
zgornji strop
najvišjega nadstropja,
strop kleti
45kg
(3.60 vreč)
46kg
(3.68 vreč)
48kg
(3.84 vreč)
50kg
(4.00 vreč)
52kg
(4.16 vreč)
streha do naklona
25 stopinj
45kg
(3.60 vreč)
46kg
(3.68 vreč)
48kg
(3.84 vreč)
50kg
(4.00 vreč)
52kg
(4.16 vreč)
streha od 25 do
45 stopinj naklona
46kg
(3.68 vreč)
48kg
(3.84 vreč)
50kg
(4.00 vreč)
52kg
(4.16 vreč)
54kg
(4.32 vreč)
streha nad 45 stopinj
naklona
50kg
(4.00 vreč)
52kg
(4.16 vreč)
54kg
(4.32 vreč)
58kg
(4.64 vreč)
60kg
(4.80 vreč)
stena
50kg
(4.00 vreč)
52kg
(4.16 vreč)
54kg
(4.32 vreč)
58kg
(4.64 vreč)
60kg
(4.80 vreč)

 
Priporočamo vam, da si preberete External link opens in new tab or windowNavodila za pripravo objekta in pravilno pripravite objekt za vgradnjo Trendisol celulozne izolacije, izvajalcu pa omogočite optimalne pogoje dela, saj bo le tako lahko storitev kvalitetno opravil.


V kolikor želite Trendisol celulozno izolacijo vgraditi v streho si oglejte
External link opens in new tab or windowpostopek vgradnje v streho.V kolikor želite s Trendisol celulozno izolacijo izolirati fasado si oglejte
External link opens in new tab or windowpostopek vgradnje v fasado.


V kolikor želite preveriti kvaliteto izvedbe skupaj z izvajalcem izpolnite External link opens in new tab or windowPotrdilo o pravilno vpihani gostoti. 

Če želite lahko naročite tudi nadzor nad izvedbo z odvzemom vzorcev. Storitev vam je dolžan na vašo zahtevo opraviti izvajalec brezplačno, saj mora med izvedbo preverjati gostoto vgrajenega materiala. V kolikor želite, da vam nadzor in meritve opravi predstavnik podjetja Eko produkt je cena storitve 60 EUR + 0,30 EUR/km v kolikor je objekt oddaljen več kot 50 km.

 
 
PREVERJANJE KVALITETE (Navodila za nadzor):
Izvajalec je dolžan zagotavljati ustrezno porabo materiala in jo preverjati tudi med izvedbo z meritvami.

S posebnim valjem se na različnih mestih vzame vzorec izolacije. Valj v katerem je izolacija se tehta. Iz tabele razberemo težo vgrajene izolacije in jo primerjamo s predpisano. Tako ugotovimo dejansko vgrajeno težo celulozne izolacije.

Nadzorni organ je dolžan tako kot pri vgradnji betona slediti izvajalcu in od njega zahtevati potrdila s katerimi zagotavlja ustreznost vgrajenega materiala.