AGEPAN - POHODNA TRDNOST
AGEPAN DWD plošče so pohodne in se montirajo pri razmaku špirovcev do 1 m


AGEPAN UDP plošče niso pohodne! Montirajo se pri razmaku špirovcev:

deb. 22 mm do 85 cm

deb. 25 mm do 90 cm

deb. 32 mm do 100 cm
AGEPAN THD plošče so pohodne pri deb. 60 in 80 mm in se montirajo pri razmaku špirovcev:

deb. 40 mm do 90 cm

deb. 52 mm do 90 cm

deb. 60 mm do 100 cm

deb. 80 mm do 110 cm
Plošče morajo biti položene v skladu z navodili proizvajalca. Po ploščah se ne sme skakati!

Velja za suhe plošče.